Ingebrekestelling SVK in Sint-Niklaas mbt asbestvervuiling

Door Koen Daniëls op 23 januari 2024

Tijdens de commissie leefmilieu werd er een vraag gesteld over de asbestvervuiling bij het bedrijf SVK in Sint-Niklaas. De minister heeft hiervoor reeds inspanningen geleverd.


Koen Daniëls vroeg tijdens zijn tussenkomst aandacht voor volgende punten
1. Het veilig stellen van de nodige budgetten bij SVK om de sanering te kunnen betalen zodat er door herstructurering geen geld weg gaat én ook de individuele bestuurders wijzen op hun persoonlijke verantwoordelijkheid als ze dat doen
2. Werk te maken om alle vervuiling volledig in kaart te brengen en te saneren
3. Naast het omgevingsaspect ook aandacht te hebben voor het medische aspect (dat federaal zit). Daarbij is het onwaarschijnlijk dat de Vivaldi-partijen niet instemmen om de immuniteit van asbest-bedrijven op te heffen. Ze kunnen namelijk niet vervolgd worden voor de medische gevolgen van de vervuiling omdat een federale wet hen beschermd sinds de oprichting van het asbestfonds
4. Om samen met het stadsbestuur van Sint-Niklaas te kijken naar een oplossing en wat er moet gebeuren met de terreinen die zich in het centrum van de stad bevinden.

Herbekijk hier zijn tussenkomst.

Bekijk hier de reportage die TV Oost maakte.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is