Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben eerste ondervoorzitter van de commissie Onderwijs.

Voorts ben ik vast lid in de controlecommissie voor Regeringsmededelingen, de Vlaamse controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de Vlaamse opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte.

Ik ben plaatsvervangend lid in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, de commissie voor Reglement en Samenwerking, de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de deontologische commissie en de commissie voor de Bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Naast dit alles heb ik ook nog bijzondere belangstelling voor alles wat het Waasland aanbelangt met in het bijzonder de aanleg van de Oostelijke Tangent en de problematiek van de wateroverlast.

In de vorige regeerperiode werkte ik als raadgever Onderwijs op het kabinet van toenmalig vice-minister president Geert Bourgeois. Ik adviseerde hem voor alle onderwijsgerelateerde thema’s.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief onderaan de startpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de invoering van een betaalbaarheidsmonitor in de Vlaamse woonzorgcentra

van Veerle Geerinckx, Katrien Schryvers, Freya Saeys, Koen Daniëls, Maaike De Rudder en Tine van der Vloet
1971 (2023-2024) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, wat de verwerking van persoonsgegevens door de centra voor leerlingenbegeleiding betreft

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Kathleen Krekels, Hilâl Yalçin en Karolien Grosemans
1765 (2022-2023) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2024

van Marino Keulen, Bert Maertens, Martine Fournier, Annick De Ridder, Sofie Mertens, Maarten De Veuster, Paul Van Miert, Marius Meremans, Rita Moors, Arnout Coel, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Karolien Grosemans, Hilâl Yalçin, Koen Daniëls, Orry Van de Wauwer, Stephanie D'Hose, Cathy Coudyser, Karin Brouwers en Manuela Van Werde
1870 (2023-2024) nr. 6

Recente vragen

Vraag om uitleg over de Schelde als harde grens tussen vervoerregio's

van Koen Daniëls aan minister Lydia Peeters
1240 (2023-2024)

Vraag om uitleg over de microdegree als zorgkundige voor bachelorstudenten in zorggerelateerde opleidingen

van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits
1245 (2023-2024)

Vraag om uitleg over de uitrol van flexi-jobs in het onderwijs

van Koen Daniëls aan minister Ben Weyts
958 (2023-2024)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de beslissing van de UGent om studenten met meer dan een jaar studievertraging niet langer in aanmerking te laten komen voor een studentenkamer in beheer van de universiteit

van Thijs Verbeurgt aan minister Ben Weyts
1218 (2023-2024)

Vraag om uitleg over de vragenlijst die leerlingen kunnen invullen als ze aan de Vlaamse toetsen deelnemen

van Loes Vandromme aan minister Ben Weyts
1199 (2023-2024)

Verslag van de gedachtewisseling over het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Kathleen Krekels, Johan Danen en Loes Vandromme
2057 (2023-2024) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2