Koen Daniëls

Koen Daniëls (1978) is een geboren en getogen Waaslander. Koen groeide op in Vrasene, waar zijn sociaal engagement en betrokkenheid tot uiting kwam in de plaatselijke KSA en als monitor op tal van jongerenvakanties van Jeugd en Gezondheid.  Als instructeur op vele basiscursussen leidde hij ook heel wat monitoren op.

Na zijn middelbare studies in Antwerpen behaalde hij in 2001 een Master in de Pedagogische Wetenschappen - onderwijsbeleid aan de KU Leuven, het jaar nadien rondde hij de Academische Lerarenopleiding ook in Leuven met succes af. In 2013 trok hij opnieuw naar de schoolbanken om in de Vlerick Business School een Managementopleiding te voltooien.

Professioneel

Zijn eerste stappen in het onderwijsbeleid zette hij als stagiair op het secretariaat-generaal van het Departement onderwijs, afdeling beleidscoördinatie. Koen startte zijn professionele carrière als wetenschappelijk medewerker bij het Centrum voor Onderwijsbeleid- en vernieuwing aan de KULeuven. In 2003 ging hij aan de slag in het Technisch Instituut Sint-Carolus in Sint-Niklaas. Eerst als leerkracht en stagebelegeider in de richtingen Verzorging (BSO) en Gehandicaptenzorg (TSO), later ook als coördinator van de jeugd- en gehandicaptenzorg en richtte hij mee de sense Veiligheidsopleidingen op.

Na de Vlaamse verkiezingen van 2009 trok hij de schoolpoort voorlopig achter zich dicht om mee vorm te kunnen geven aan het onderwijsbeleid in Vlaanderen. Als raadgever adviseerde hij de toenmalige vice-ministerpresident Geert Bourgeois in alle onderwijs-gerelateerde thema's waarbij zijn kennis en advies ook wordt ingezet om de hele partij en voorzitter Bart De Wever te informeren.  In die hoedanigheid schuift hij ook aan bij de regeringsonderhandelingen van 2014.

Politiek

Om ons sterk onderwijs te vrijwaren moeten we behouden wat goed is en enkel veranderen wat nodig is : scholenbouw, herwaardering van technische richtingen, kennis van het Nederlands, planlast verminderen, voldoende tijd voor lesgeven, aandacht voor wetenschap en techniek, .  We moeten elk talent ontdekken én de lat hoog blijven leggen voor iedereen. De onderwijsmiddelen moeten maximaal ingezet worden in de klas en in de school, maar niet in structuren.

Om die reden engageerde Koen zich op 25 mei 2014 om als 1e opvolger op de Oost-Vlaamse lijst mee aan de kar te trekken. Doordat Lieven Dehandschutter zijn mandaat als parlementslid niet opneemt om zich te concentreren op zijn mandaat als burgemeester van Sint-Niklaas, volgde Koen Daniëls hem op als Vlaams parlementslid. Als papa van 2 kinderen wil hij dat het onderwijs hen voldoende voorbereidt op het leven en op de arbeidsmarkt.  De dossierkennis en het hard werk vallen vriend en vijand op en al snel wordt Koen als onderwijsexpert naar voren geschoven.  De media geeft hem zelfs de titel "schaduwminister van onderwijs" mee.  Bij de evaluatie van de parlementsleden in 2019, wordt hij door het Nieuwsblad als derde beste parlementslid gerangschikt na twee fractieleiders.

Ook in Sint-Gillis-Waas werkt Koen hard aan beter beleid wat hem bij de verkiezingen een historisch toprestulaat aan voorkeurstemmen oplevert: 2.350.  Nog nooit haalde iemand zoveel stemmen in deze gemeente.  Op slag wordt N-VA dankzij het werk van een enthousiaste ploeg de grootste partij met meer van 33% van de stemmen.  Helaas miskennen andere partijen het signaal van de lokale kiezer en belendt N-VA in de oppositie.

Bij de verkiezingen van mei 2019 wordt het harde werk van Koen opnieuw gewaardeerd door de kiezer met 19.256 voorkeurstemmen. Hij zetelt opnieuw als vast lid in de commissie onderwijs en tevens als vast lid in de commissie welzijn waar hij onder meer de thema's kinderopvang, kindergeld en mantelzorg opvolgt.

Medewerkers

Lauren Van Guyse

02/552.11.74