Maximaal 24 bezoeken aan recyclagepark : oproep aan gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas evalueer, informeer en maak maatwerk mogelijk

Door Koen Daniëls op 30 januari 2024, over deze onderwerpen: Sint-Gillis-Waas

Sint-Gillis-Waas : Intercommunale Miwa besliste om het aantal bezoeken aan het recyclagepark (containerpark) te beperken tot maximaal 24 bezoeken per gezin dat op één adres woont per jaar, wat neerkomt op 2 keer per maand.  Deze beslissing -met instemming van het college van burgemeester en schepenen van Sint-Gillis-Waas- gaf aanleiding tot gesprekken onder inwoners.  Tevens werd beslist dat men vanaf 1/1/2024 meer dan één keer per dag naar het recyclagepark mag gaan. N-VA fractieleider Koen Daniëls stelde daarom op 29 december 2023 – nog voor de invoering een feit was- een aantal concrete vragen om zicht te krijgen op de impact van de beperking van het aantal bezoeken tot 24.  Vandaag heeft hij de cijfers ontvangen en doet hij samen met N-VA raadslid Dirk Van Raemdonck die het dossier mee opvolgt een aantal concrete voorstellen inzake evaluatie, informatie en maatwerk.

“Om te weten wat de impact zou zijn van maximaal 24 bezoeken per jaar aan het recyclagepark, vroeg ik voor de afgelopen 4 jaar de cijfers op voor de gezinnen in Sint-Gillis-Waas inclusief de deelgemeenten De Klinge, Meerdonk en Sint-Pauwels.  De inwoners hebben duidelijk de weg naar het recyclagepark gevonden en dat juichen we als N-VA toe.  Bijna 70% (5.500) van alle gezinnen (8.100)  bracht de afgelopen 4 jaar minstens elk jaar één bezoek aan het recyclagepark” motiveert N-VA fractievoorzitter Koen Daniëls zijn vraag.

3,3% van de gezinnen ging meer dan 24 keer per jaar naar recyclagepark

Gemiddeld 3,3% van de meer de 8.100 gezinnen in Sint-Gillis-Waas bracht de afgelopen 4 jaar meer dan 24 bezoeken per jaar aan het recyclagepark, wat neerkomt op gemiddeld 271 gezinnen per jaar.  Als we die cijfers verder analyseren zijn er de afgelopen 4 jaar samengeteld in totaal slechts 13 gezinnen uit Sint-Gillis-Waas die meer dan 100 keer per jaar naar recyclagepark zijn geweest of gemiddeld 3 gezinnen per jaar meer dan 100 keer.  De grootste groep van die gemiddeld 271 gezinnen die meer dan 24 keer per jaar naar het recyclagepark gaat, passeert er tussen de 25 en 36 keer per jaar, goed voor 189 gezinnen op een totaal van meer dan 8.000. Het is dus niet zo dat massaal veel gezinnen getroffen worden door de maatregel. “ Maar elkeen die er niet meer op het recyclagepark terecht kan, moet ofwel zijn afval wat meer verzamelen ofwel het elders op een goede manier kunnen afleveren” voegen Daniëls en Van Raemdonck eraan toe.

Aantal gevraagd analyses werden niet uitgevoerd

Daarom wilden we als N-VA te weten komen welk profiel gezinnen meer dan 2 keer per maand naar het recyclagepark gaan.  Helaas konden een aantal analyses die we vroegen niet gemaakt worden of vroegen ze teveel tijd van de gemeentelijke administratie van Sint-Gillis-Waas om de data van MIWA te koppelen aan gemeentelijke data. “ We wilden onder andere weten of grote gezinnen meer voorkwamen bij die gezinnen die meer dan 24 keer kwamen.  Of wilden we weten dat wie weinig restafval buitenzette in de grijze container dan meer naar het recyclagepark kwam.  Ook vroegen we ons af of een overlijden en dus potentieel het leeg maken/opruimen van een woning aanleiding gaf tot meer bezoeken.  Maar al die gegevens kon men ons niet geven, wat we jammer vinden.  Dat had misschien nog verfijningen van het maximum aantal beurten kunnen geven” geven Daniëls en Van Raemdonck aan.  “We hopen dat die toch nog worden uitgevoerd en ons bezorgd zodat we dat nog mee kunnen nemen in de evaluatie.”

(Ver)Bouwen verklaart 18% van de 271 gezinnen die meer dan 24 keer per jaar naar recyclagepark gaan.

In Sint-Gillis-Waas wordt er heel wat gebouwd en verbouwd wat uiteraard aanleiding geeft tot afval dat thuis hoort op het recyclagepark.  We vroegen daarom op van de adressen die meer dan 24 keer kwamen per jaar of daar ook omgevingsvergunningen voor waren afgeleverd.  Immers een omgevingsvergunning geeft meestal aanleiding tot afval.  Men heeft de volledige groep van meer 24 bezoeken niet bekeken, maar een steekproef gedaan van 50 adressen.  Voor 2 van die 50 adressen waren er meer dan 24 bezoeken.  In het ene geval betref het een vergunning voor isolatiewerken van een gevel en betrof het 55 bezoeken.  Voor het andere dossier waren het 39 bezoeken voor een verbouwing.  “Als we de steekproef doortrekken naar de volledige groep zou 18% verklaard worden door verbouwingswerken waarom gezinnen meer dan 24 keer naar het recyclagepark gaan in het jaar van de verbouwing” concluderen N-VA raadsleden Daniëls en Van Raemdonck

Oproep aan gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas om te informeren, evalueren en desgevallend maatwerk mogelijk te maken

De N-VA-fractie roept bij monde van Daniëls en Van Raemdonck het gemeentebestuur op om de bevolking te informeren, de beslissing te evalueren en ook maatwerk mogelijk te maken.  “We stellen vast dat nog niet iedereen weet dat je vanaf 1 januari maar 24 keer meer per jaar naar het recyclagepark mag.  Positief is wel dat je vanaf dan ook meerdere keren per dag kan gaan als je bijvoorbeeld een bestelwagen of aanhangwagen ter beschikking hebt die dag en dat je zonder afspraak naar de miwa-recyclageparken kan. Ook positief is dat je voor luierzakken geen beurten kwijt bent omdat die buiten de slagboom kunnen worden afgeleverd.  We vragen dus om dat duidelijk te communiceren” aldus Daniëls en Van Raemdonck

Ook vragen we om gerichte informatie te geven aan de inwoners als ze vanuit het gemeentebestuur vergunningen krijgen dan wel als ze op het gemeentehuis moeten zijn om een overlijden of verhuis te regelen.  “Wanneer inwoners een omgevingsvergunning (bouwvergunning) of een vergunning voor een evenement krijgen, vragen we om daar zeer duidelijk bij te vermelden dat er een maximum staat op het aantal bezoeken aan het recyclagepark én tevens opgeven bij welke private bedrijven in de buurt men bouwafval en andere afval ook reglementair kan afleveren.  In sommige gevallen is dat zelfs goedkoper dan het recyclagepark.  Dit om te vermijden dat er opnieuw puin in dreven wordt achtergelaten.  Hetzelfde in geval men in contact komt met de dienst burgerlijke stand om een overlijden te melden of een verhuis te regelen.  Mensen zitten dan met vragen als een huis leeggemaakt moet worden of als ze van een andere gemeente komen“ aldus de suggestie van de N-VA fractie.

“We vragen ook om de beslissing zeer goed te monitoren en evalueren om te kijken welke gezinnen niet toekomen met hun 24 beurten om desgevallend de maatregel aan te passen of maatwerk mogelijk te maken.  Denk aan grote gezinnen of mensen die nauwelijks opslagplaats hebben.  Maar allicht zijn er -ook omdat niet alle analyses konden bezorgd worden- mogelijks nog andere overwegingen.  Misschien is daar een afwijking die op voorhand wordt gevraagd en gemotiveerd wel een optie.  Al moet daar natuurlijk over gewaakt worden dat er geen twee maten en twee gewichten komen.  Of -wie weet- dat het aantal bezoek wordt opgetrokken tot 30” aldus Daniëls en Van Raemdonck.

Blijf optreden tegen sluikdumpingen van afval

“Met N-VA blijven we ook aandacht vragen voor het opsporen en beboeten van sluikdumpingen van afval.  Nauwelijks worden sluikdumpers betrapt en op zogenaamde hotspots voor dergelijke zaken is nog altijd geen cameratoezicht in onze gemeente met hetzij vaste hetzij verplaatsbare of mobiele camera’s.  Door de afwezigheid van gemeentelijk beleid is de pakkans in Sint-Gillis-Waas te laag en daar betalen alle inwoners die het wel goed doen letterlijk de rekening voor.  Maar al onze voorstellen hieromtrent stemden CD&V, Vooruit en Groen weg, dus dat zal iets worden voor na de verkiezingen waar we met N-VA de bakens mee willen verzetten” besluiten de N-Va-ers Daniëls en Van Raemdonck.

Lees ook het artikel dat verscheen in Het Laatste Nieuws.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is