Polder int meer belastingen

Door Koen Daniëls op 12 oktober 2018, over deze onderwerpen: Sint-Gillis-Waas

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls uit Sint-Gillis-Waas ging verder op onderzoek nadat plots inwoners van De Klinge, Het Kalf, Sint-Gillis-Waas maar ook Melsele een aanslag voor polderbelastingen in de bus kregen.  Opmerkelijk, want alle jaren voordien hadden ze nooit een aanslag gekregen.  Daniëls werd daarbij, net als inwoners die uitleg vroegen, van het kastje naar de muur gestuurd. Het polderbestuur wilde hem enkel telefonisch antwoorden en wezen de provincie en het kadaster aan als “schuldige”.  “Ik verbaasde mij erover dat er geen sluitende uitleg kwam van de polder waarom heel wat inwoners plots wel polderbelastingen moesten betalen, die dat voorheen niet hadden moeten doen.  Het feit dat er door het polderbestuur en de dijkgraaf in het bijzonder telkens werd verwezen naar de provincie en het kadaster, gaf aanleiding om dat verder uit te zoeken.  Zowel het kadaster als de provincie gaven aan dat het wel degelijk het polderbestuur was die extra perceelsnummers hadden opgegeven om belastingen te innen.  Inkomsten die bij de Polder Land van Waas terecht kwamen” legt Daniëls uit.

 

Dijkgraaf Land van Waas hoogste mandaatvergoeding

Daniëls vroeg daarbij de vergoedingen op bij de minisiter die de dijkgraven in heel Vlaanderen ontvangen.  De dijkgraaf van de Polder Land van Waas steekt met een mandaatvergoeding van 20.383 euro per jaar ver boven alle andere dijkgraven uit.  De volgende dijkgraaf, deze van de Isabellepolder, in het rijtje moet het doen met bijna de helft zijnde 11.853 euro.  De gemiddelde vergoeding in 2017 voor een dijkgraaf in Vlaanderen was met 4.247 euro een vijfde van wat de dijkgraaf van het Land van Waas verdient.  Ook als we deze vergoeding afzetten tegen de grootte van de polder, spant de dijkgraaf van de Polder land van Waas met 168 euro per km2 de kroon waar het gemiddelde in Vlaanderen slechts 44,93 euro km2 is.  En dit alles zonder andere onkosten die worden binnengebracht.

“Het is opvallend dat de dijkgraaf van Polder Land van Waas een mandaatvergoeding van 20.383 euro per jaar ontvangt die tot 5 maal hoger ligt dan het gemiddelde in Vlaanderen en het dubbele is van de volgende polder in het rijtje en dit nog los van onkosten- en andere vergoedingen.  Het kan toch niet de bedoeling zijn om heel wat inwoners die nog nooit een polderbelasting moesten betalen, dat die dit nu wel moeten doen om de hoge mandaatvergoeding van de dijkgraaf te dragen” drukt Daniëls zijn verbazing uit.

 

Polderbelasting enkel voor polders

Opvallend is ook dat een aantal straten die polderbelasting betalen in het noorden van het Waasland in de verste verte geen polder zijn zoals de wijk Het Kalf in Sint-Gillis-Waas, of de wijk rond de Hoge Rode Moer, Brug. Van Hovelaan, Willem van Saefthingelaaan, … in de Klinge.  Al tientallen jaren zijn dit woonwijken.  “Ik denk dat een actualisering van de polder Land van waas zich opdringt met duidelijke taakverdeling tussen gemeente, provincie en Polder Land van Waas, waarbij het niet langer kan dat inwoners een belasting –zoals de polderbelasting- moeten betalen waar ze geen enkele dienst voor in de plaats krijgen” aldus Daniëls. “Ik verbaas mij er ook over dat de schepen van Sint-Gillis-Waas die namens het gemeentebestuur zetelt in de raad van bestuur van de Polder Land van Waas geen stem geeft aan de inwoners die plots wel gemeentebelastingen moeten betalen, of de stijgende mandaatvergoeding voor de dijkgraaf.”

De middelen van de polder moeten dan ook efficiënter en effectief gebruikt worden voor de polders.  “Een polder vraagt uiteraard onderhoud.  Denk maar aan alle wegen die daar liggen of de waterlopen.  Heel wat herstellingen aan wegen door de polder Land van Waas gebeuren echter verre van professioneel.  Hier en daar wordt wat asfalt in een put gegoten, maar voor de vele fietsers op deze wegen blijft het meer een mountainbikeparcours.  Ook inzake onderhoud van grachten kunnen er tanden worden bijgestoken om alle grachten te ruimen en de specie niet tegen de oever te strijken, waardoor het binnen de kortste keren opnieuw in de waterloop ligt. Ook hier kon de gemeente beter haar rol spelen in de polder en als bestuur om dit op te volgen en aan te klagen, maar dit gebeurde helaas te weinig” geeft Daniëls aan.

 

Provincie blijft stil nadat algemene vergadering onderzoek van dijkgraaf vraagt

De aangelanden van het Polderbestuur Land van Waas hebben op hun laatste algemene vergadering een diepgaand onderzoek gevraagd naar de handelswijzen van de dijkgraaf.  Meerdere elementen vormden de aanleiding, waaronder  een voorverkoop van gronden van de polder aan het Havenbestuur de druppel was.  Tijdens de vergadering voerde de advocaat van de dijkgraaf een uitvoerig pleidooi om een onderzoek naar een aantal handelswijzen te voorkomen.  Blijkbaar waren vele aanwezigen de mening toegedaan dat niemand een onderzoek moet vrezen, als er niets te verbergen valt en stemden dus in om een onderzoek te vragen aan de provincie, die toezichthoudende overheid is. Ondertussen is het parket van Oost-Vlaanderen ook een opsporingsonderzoek gestart. “Al is het parket ook een opsporingsonderzoek gestart naar de handswijzen van de Dijkgraaf, is het opmerkelijk dat de bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen niets onderneemt, ondanks de uitdrukkelijke vraag van de algemene vergadering van de polder en ondanks het feit dat de deputatie krachtens de polderwet zelf kan optreden.  Het is in niemand zijn belang en zeker niet van de polder zelf dat dergelijke situatie op zijn beloop wordt gelaten” aldus Daniëls. “Minister voor bestuurszaken Homans antwoordde op mijn vraag dat de deputatie zich ook bij het parket kan melden om zelf elementen aan te brengen, maar doet dit vooralsnog niet.  Het blijft gewoon stil, daar waar je van een toezichthoudende overheid zou mogen verwachten dat ze dan optreedt.  Bovendien betalen de gemeenten Beveren en Sint-Gillis-Waas een stevige vergoeding aan de Polder Land van Waas.  Ook vanuit de twee CD&V-schepenen die in de raad van de bestuur van de polder zetelen, zou opheldering kunnen gevraagd worden, helaas.”

 

Lees ook: Polder int meer belastingen, Het Laatste Nieuws/Waasland, 12 Oktober 2018, Pagina 16 of online via https://www.hln.be/sint-gillis-waas/polder-int-meer-belastingen~a8291cd4/

 

De reportage van TV Oost kan u hieronder herbekijken of op de website.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is